Архитектура

 

Устройство на дворовете

В началото на ХХ век всички дворове имали неправилни очертания. Сградите били от грубо редени ломени камъни. Отгоре на зидовете се нареждали тръни или драки. Само по-богатите ограждали дворовете си с по-високи зидове. Повече от пътните врати били изплетени от пръти или сковани от дъски.

Неправилната форма на дворовете била причина за кривите и тесни улички. През два-три двора имало малки мегданчета, където се разминавали колите.

Къщите се застроявали в дъното на двора. До къщите се редели саите, кошарите и оборите, а пред тях – хамбарите. Плевни имали само по-богатите селяни, а градините били рядкост. Дворовете през лятото обраствали с бурени, диви сливи, круши, ябълки, брястове и акациеви дървета. Погледнато от далеч, селото приличало на буйна гора. Въпреки наличието на камък в дворовете нямало каменни пътеки, освен около основите на къщите и хамбарите.

И сега зидовете на къщите и дворовете са изцяло каменни, но в градините се отглеждат всякакви зеленчукови и овощни богатства, за което помага и плодородния чернозем в селото.

Устройство на жилищата

В миналото почти всички жилища били вкопани по старославянски обичай в земята. Те представлявали голям правоъгълен трап, дълбок до метър и половина, подзидан с камък, за да не се срутва изкопът. За покрив направо върху гредите настилали царевични стебла, папур или тръстика. В предната южна част имало одая с камина, където живеели хората, до одаята – покъщнината, а до нея животните. Последните такива къщи са датирала до 1902-1903 година.

Към края на турското робство започва да се избягва окопаването, за да се предпазят от влагата. Тези къщи вече имали три отделения – стая за живеене, помещение с камина, но без таван и предна открита част "язла". Зидовете били отново каменни, а преградните стени се изплитали от пръти и измазвали с глина. Покривът бил от каменни плочи. В стаята за живеене подът откъм прозорците бил повдигнат 15-20 см, което е мястото за спане.

През втората половина на 19-и век започнали да строят двуетажни къщи, каквито има и до днес. Първият етаж е окопан в земята за зимник и мазе, за презимуване на добитъка, а горният етаж бил за стопаните. В последствие започват да се променя възгледа на горнолипчени и животните са отделят в постройки, отстрани на къщите за живеене, а първият и вторият етаж е бил изцяло за стопаните. Така е и до днес - къщите се строят от каменни зидове, на два етажа, които са изцяло пригодени за живеене.

 
left corner right corner