Становище на "Сдружение за развитие на Горна Липница" срещу Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на Инвестиционно предложение “Изграждане на логистична и складова база за каменна фракция, цех за производство на каменна вата, енергоизточник за нуждите на производството, сграден фонд и площадки за находище “Върбовка”, с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново” (ДОВОС)

 

На 10.01.2022 г., "Сдружение за развитие на Горна Липница" подаде в законоустановения срок становище, с което категорично изразихме своето несъгласие с Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на Инвестиционно предложение на "Петрургия" ООД: “Изграждане на логистична и складова база за каменна фракция, цех за производство на каменна вата, енергоизточник за нуждите на производството, сграден фонд и площадки за находище “Върбовка”, с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново” (ДОВОС).

Нашата визия за развитие на Горна Липница и региона, по която работим в последните над десет години е в пълен разрез с предлаганото инвестиционно предложение, но съответства на потенциалите на мястото и хората. Тъй като вярваме в политики и концепции, които вървят пред времето, а не просто го следват, виждаме бъдещето на този регион по следния начин: здрави и щастливи хора, населяващи красива и чиста земя, в която се развива биоземеделие, разширено участие на обществеността в процеса на вземане на решения, развитие на типичните за региона винопроизводство, животновъдство, пчеларство, отглеждане на цветя и храсти, културен, исторически и духовен туризъм, увеличаване на населението на селата с подобряване на възможностите за дистанционна работа, което би способствало за намаляване на населението в големите градове, развитие на спорта в региона, запазване на училищата и детските градини, подобряване на инфраструктурата в населените места и т.н. Всичко това би било просто една утопия, ако този проект бъде реализиран.

Казваме НЕ на оттеглянето на живота от Павликенския край. Призоваваме ви към гражданска активност и будност с пълната осъзнатост, че бъдещето на земята и децата ни е в наши ръце.

Пълният текст на становището можете да прочетете тук: СТАНОВИЩЕ 

11 ян., 2022
 
left corner right corner