Юристи консултират кметство Горна Липница срещу 1 лев възнаграждение

 

Това възнаграждение е за един календарен месец. В края на годината консултантската фирма ще е получила малко повече от 12 лева. Кметството е Горна Липница, а фирмата е ПИ.А.С. КРЕДЕРЕ, чийто управител е Димитър Палов. Освен юрист, той е и син на кмета - Юлко Палов.

Договорът между двете страни е сключен на 25 януари т. г. Той е напълно уникален, защото, както става ясно от сумата за възнаграждение, представлява форма на дарение. По силата на този договор ПИ.А.С. КРЕДЕРЕ поема изцяло правното обслужване на селото. Ще дава устни и писмени консултации по юридически въпроси, които касаят кметство Горна Липница, както и жителите на селото; ще извършва текущ преглед по правни въпроси и възникнали проблеми. Фирмата ще изготвя необходимите коментари и становища по писмени документи и договори, които се отнасят до дейността на кметство Горна Липница.

         Досега има проведени две безплатни юридически консултации от Димитър Палов за хората от селото. Към инициативата имаше голям интерес. Първата беше на 16 февруари, а втората - на 29 февруари. Предвижда се консултациите да се дават регулярно на всеки две седмици. На първата, само за четири часа, с г-н Д. Палов се срещнаха и разговаряха 12 жители на Горна Липница. Той сподели, че още преди подписването на договора е консултирал безплатно много хора от селото. Сега вече, когато дейността е напълно регламентирана, той не би върнал никого. Най-честите въпроси, които разисква са: разясняване на безвъзмездна финансова помощ по мярка «Модернизиране на земеделските стопанства» и „Създаване на стопанства на млади фермери" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. И, разбира се, имотни спорове, свързани с дворни места и земеделска земя.

07 март, 2008
 
left corner right corner