Юлко Палов: Превърнахме Горна Липница в модел на подражание

 

Г-н Палов, вече два мандата сте кмет на Горна Липница. Не е тайна, че всеки човек на подобна длъжност е изправен пред предизвикателството да посреща негативите на обкръжаващите. Как се решихте на трета кандидатура?

 Изключително трудно е да се справяш в десетките ситуации, които следват една след друга – всяка от различно естество, особено когато липсват достатъчно средства, персонал, техника.... Има много благодарни хора (за мое щастие те стават все повече), но някои са настроени отрицателно. Като всеки човек, няма как да не се поддавам и натоварвам от негативната енергия и обидите, които понякога ме засипват. Но виждам как нещата се случват година след година и намирам признание от все повече хора за положения от мен труд. Не искам да лъжа. Голяма част от семейството ми се притесняваше от поредната кандидатура. Аз вярвам обаче, че има какво още да се свърши и не му е дошло времето да се отказвам.

През тези осем години постигнахме изключително много и превърнахме Горна Липница в модел за подражание. Искам да благодаря на всички, които са помагали и са се отзовавали. Не мога да ги спомена поименно, защото са толкова много, а не бих искал да пропусна някого. Всеки един от тях е изключително ценен за мен.

За последните четири години какво свършихте, кои бяха Вашите приоритети?

Кметство в помощ на хората – това е основният ми приоритет. Той ще бъде водещ и през новите четири години. Ще продължа да не връщам никого, обърнал се към мен за помощ 24 часа в денонощието.

Жителите на селото ще бъдат защитени срещу всякакви интереси, които са във вреда на хората, селото и неговата природа. В Горна Липница за радост на всички вече има изградено гражданско общество, което бди за правдата.

Смятате ли, че през тези години, когато българските села се обезличават, Вие успяхте да направите Горна Липница по-известна?

Превърнахме селото от едно малко известно място в България в ГОРНА ЛИПНИЦА с главни букви – име, разпознаваемо по целия свят. То е модел на подражание от много малки населени места в цяла България. Мога да твърдя, че Горна Липница стои в основата на възраждането на българските села, което се наблюдава в последните няколко години.

Селото ни е известна както в България, така и по света. Доказателство за това са многото посетители, чужди и български гости, особено в летните месеци и при провеждането на наложилата се вече в света Арт Резиденция „Старото Училище“. Официалният интернет сайт на Горна Липница и официалният интернет сайт на Арт Резиденция „Старото Училище“ за последните две години имат над 10 000 посетители от България и чужбина.

Създадохме и отпечатахме много рекламни материали за селото. Организирахме и проведохме множество културни събития на територията му. За забележителностите няма да говоря, защото вече са твърде известни и не бих искал да се повтарям.

Създадохме фолклорен състав, група за автентични танци, които жънат успехи на международни и национални фестивали.

Кукерско шествие на центъра в с. Горна Липница, 2015 г.

Кукерите в двора на Старото училище в с. Горна Липница, 2015 г.

Юлко Палов и Димитър Палов в организиране на кукерското шествие в с. Горна Липница, 2015

Горна Липница вече е известна като дестинация за културен, исторически, селски и еко туризъм – всичко това е ключът към реализиране на инвестиции в материалната база на селото и начин тя да се поддържа и обновява. Имаме ремонтирана и поддържана сграда на училището, която активно се използва за всякакви културни събития, ремонтирана и поддържана сграда на детската градина, облагороден и поддържан център на селото, с ново улично осветление, детска площадка, ремонтирани пейки, ремонтирана външна сцена и експонирани на открито произведения на изкуството и т.н. В тази връзка искам да допълня, че в последните четири години в селото се изпълниха първите четири големи проекта - за ремонт на църквата „Св. Димитрий“; за доставка на техническо оборудване и мебели за читалище „Зора-1887“; за ремонт на Селскостопанския музей; за организиране и провеждане на издание на Арт резиденция „Старото Училище“ и последващи шест изложби-семинари в страната. Гордо мога да заявя, че Горна Липница отново е едно от малкото села в България, със сигурност единственото в община Павликени, което вече може самостоятелно да печели и управлява проекти.

Свършените от Вас неща са много. Какви са новите Ви амбиции, ако бъдете избран за кмет на Горна Липница?

На първо място ще продължа да развивам започнатото, защото, ако всичко свършено дотук се загърби, Горна Липница отново лесно може да стане село със замиращи функции – каквото беше преди по-малко от десетилетие.

В моя отчет за изминалия вече мандат всеки може да се запознае по-подробно за свършеното от мен и за това какви ангажименти поемам в бъдеще време.

Искам обаче да акцентирам върху нещо ново, което досега не се е правило на територията на Горна Липница – спортни прояви, а именно маратони, велосипедни преходи, футбол и др. подобни. За щастие, младите хора тук не са на изчезване, както се случва в много други села. Спортът е едно от нещата, което би заинтригувало младите, а би им дал и повече здраве. Те са нашите наследници.

Каква е визията Ви за прехраната на тези млади хора. Известно е, че в селата няма работа и респективно адекватни условия на живот....?

Горна Липница има благоприятното географското разположение, климатични и почвени условия, които са подходящи за развитие на растениевъдство, животновъдство, пчеларство и всеки може да се занимава с някои от посочените. Аз смятам, че ние трябва да поддържаме традициите в тези отрасли. Точно това се случва в Горна Липница. В селото има отлично функционираща кооперация и земеделски производители и една от най-високите цени за земеделска земя. Всеки, който желае, може да намери препитание. Кметството работи изключително добре с кооперацията и земеделските производители и разчита на тяхната помощ при решаване на важни за селото въпроси.

Приоритетът в развитието на селското стопанство в Горна Липница е постепенното преминаване към произвеждането на екологично чиста селскостопанска продукция. Аз, като кмет на с. Горна Липница, ще продължа да подкрепям всяка една инициатива за развитие на селското стопанство в региона, ще окажа помощ и съдействие на всеки, който желае да развива земеделие и биологично земеделие в Горна Липница.

Нещо, което искам категорично да заявя – и през следващите четири години ще се противопоставям на всички вредни и замърсяващи селото и природата ни дейности. Смятам, че до този момент не само аз, но и жителите на Горна Липница, успяхме да устоим и да запазим селото ни чисто.

С оглед на запазване природата и интегриране с културния, екологичния и селския туризъм (които са били и ще бъдат мои основни цели) трябва да се реализират дейности за насърчаване на инвестиции единствено в екологично чисти и неотделящи вредни емисии производства с висока добавена стойност.

В ХХІ век, когато всичко е пари и корупция, е истинско геройство да се отстоява подобна позиция. Сигурно Ви е коствало не малко?

Мога да кажа - дори твърде много. Но тук отново искам да благодаря на целия екип, с който работя, и на всички, които са ми помагали в различни сфери – без тях нямаше да успея. Смятам, че моята дейност беше и ще бъде прозрачна и всеки ще може да види какво, как и защо съм направил. Залагам на открито и честно управление, ръководено от творчески, съзидателни подбуди и лишено от всякакви признаци на корупция и меркантилност.

След като всичко това е възможно да се случи и се случва в Горна Липница, значи е възможно да се случи в цяла България, навсякъде.

 

 

Откриване на Арт резиденция "Старото училище", 2015 г. в Селскостопанския музей в с. Горна  Липница.

19 окт., 2015
 
left corner right corner