Фолклорен състав в Горна Липница

 

На 3 декември 2008 година беше първата сбирка на новоучредения фолклорен състав към читалище „Зора” в Горна Липница. Негов ръководител е дългогодишната учителка от село Обединение Йорданка Рашкова. Засега ентусиазираните самодейци са само 9 човека от Горна Липница, но групата е отворена за всеки желаещ от всяко кътче на България.

 Още на първата сбирка бяха набелязани предстоящите събития, в които ще участват, а именно – през месец май 2009 г. на Общинския фолклорен фестивал в Павликени, през лятото ще се включат в Балканския фолклорен фестивал във Велико Търново и в надпяването в чест на голямата народна певица Мита Стойчева, което се провежда в нейното родно село Обединение.

 

07 ян., 2009
 
left corner right corner