Училищното настоятелство в Горна Липница подпомогна четири деца

 

С решение на училищното настоятелство в Г. Липница, четири момичета от селото ще получават средства за транспорт до училището, в което учат. Родителите на децата нямат възможност да осигурят нужните пари за пътуване до учебното заведение, поради което членовете на училищното настоятелство, на свое заседание, решиха да отпуснат нужната сума. С отпуснатите общо 184 лв. подпомогнатите деца ще могат да покрият разходите за транспорт до училище и да завършат втория срок на учебната година. Училището в Горна Липница бе затворено през 2006 г. и неговите ученици продължиха обучението си в съседните села и Павликени. След затваряне на училището училищното настоятелство към него продължи да съществува под формата на сдружение, чиято цел е да подпомага децата на Горна Липница.

10 март, 2009
 
left corner right corner