Събрание за обществено обсъждане на ПРЕРАБОТЕНОТО инвестиционното намерение на „Борко“ ЕООД

 

На 12.04.2014 г. /събота/ от 20.00 часа в залата на Кметство Горна Липница  се организира събрание за ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ПРЕРАБОТЕНО И ДОПЪЛНЕНО инвестиционното намерение на Възложителя – „Борко“ ЕООД, гр. Велико Търново за изграждане на “ИНСТАЛАЦИЯ за производство на електрическа и топлинна енергия чрез индиректно използване на биомаса от царевичен силаж, с мощност до 500 kW”, в “Стопански двор на бивше ТКЗС”, в землище на с. Г.Липница, Община Павликени.

 

На събранието се поканват всички заинтересовани лица.

10 апр., 2014
 
left corner right corner