Стартира дарителска кампания за уникален селскостопански музей

 

От 19 май т.г. стартира дарителска кампания за възстановяване на уникалния Селскостопанския музей в с. Горна Липница. Тя е инициатива на Сдружението за развитие на Горна Липница и на кмета на селото - Юлко Палов.

         Набраните средства ще се използват за ремонт на сградния фонд и реставрация на музейната експозиция. За първоначално възстановяване на музея, което ще спре неговото рушене, са необходими 8911.32 лв.

Към настоящия момент са осигурени 5354.25 лв. под формата на пари, труд и материали . Те са предоставени от Кооперация "Наша Нива", ПИ.А.С. Кредере ООД, Кметство Горна Липница  и доброволен труд от местното население. Остават да се съберат още 3557, 07 лв.

         Както казва г-н Палов в писмо до министъра на културата - проф. Стефан Данаилов, кметството не разполага с нужните средства. Бюджетът на селото е смехотворно малък. Трудно покрива разходите на Горна Липница за текущите нужди, поради което не може да се отдели и лев за възстановяване на културното наследство, макар то да е от национално значение.

Вече са предприети конкретни стъпки за набирането на така необходимите средства.

  • В селото от години живеят много английски семейства, към които е разпратено писмо за същността на дарителската кампания, разбира се на английски език.
  • Изпратено е писмо до проф. Данаилов, с което екипът, работещ за развитието на Горна Липница, се надява, че добрата воля и правомощията на г-н Министъра ще помогнат за възстановяването на културното наследство на селото и региона.
  • Изготвени са плакати, които са разлепени в градовете Павликени и Велико Търново.
  • Поставени са дарителници в магазин „Браво" и кафене „Пипи" - и двете се намират в центъра на гр. Павликени. Средства може да се дарят и директно в сградата на кметството в с. Горна Липница.
  • Открита е и сметка в лева в Банка ДСК, конкретно за дарителската кампания - BG43STSA93000015453744, BIC - STSAPGSF.

         Селскостопанският музей - единствен такъв в цяла България, съдържа над хиляда експоната - от ралото до трактора. Той е приемал в близкото минало туристи от страната и чужбина, но от години е затворен, постройките се нуждаят от ремонт и се рушат поради липсата на средства за реставрация. С течение на годините базата, където са разположени експонатите, остарява и става непригодна, а и има опасност от срутване. Малко са местата в България, където е съхранена историята и бита на нашия народ. Идващите поколения все повече се отдалечават от тази действителност и ето защо всички ние сме длъжни да я съхраним, както съхраняваме през вековете българския дух, обобщава г-н Палов.

         Целта на дарителската кампания е възстановяване сградата на музея и изложените в него уникални експонати, за да се превърне в туристическа дестинация. Със събраните средства ще се подготви филм за музея, който ще се качи в интернет, а също така ще се популяризира и в медиите.

В Кметство Горна Липница всеки  може да се запознаете с документите, свързани с инициативата, включително и с проектно-сметната документация за възстановяването на музея.  Телефоните за връзка са 0886240198 или 061303222

20 май, 2008
 
left corner right corner