Сдружение за развитие на Горна Липница се отчете за изминалата година

 

На 27 февруари 2012 г. се проведе годишното отчетно събрание на Сдружение за развитие на Горна Липница. На него присъстваха и членовете на Църковното настоятелство.

Членовете на сдружението са 26 души. Всеки един от тях е или член на Селския парламент, или на читалищното, училищното и църковното настоятелства, на Пенсионерския клуб. Голяма част от тях са и самодейци, петима имат частен бизнес, двама са адвокати, двама журналиста, петима учители, фотограф, художник, режисьор. Кметът и секретарят на кметството също са членове на Сдружение за развитие на Горна Липница. „Всички работим заедно за благото на нашето село. Затова и докладът за извършена работа беше доста дълъг”, са думите на Мария Палова, председател на неправителствената организация.

Управителният съвет отчете, че за 2011 година сдружението е имало приход от 3693,83 лв. То е резултат от дарения за ремонт на Селскостопанския музей, дарения за провеждане на Арт Резиденцията и членския внос.

Разходът за годината е 3494,64 лв., които са похарчени за построяване на зидовете на Селскостопанския музей, за Арт Резиденцията (материали, храна и транспорт на участниците в инициативата) и други нужди на сдружението. Всички членове на организацията работят за Горна Липница без заплащане.

След направената рекапитулация остатъкът е 199,19 лв. 183,74 лв. от дарения за ремонт на музея ще бъдат използвани именно за тази цел през настоящата година. За нуждите на сдружението остават 15,45 лв.

По доклада и направения отчет се изказаха Елка Цветкова и Стефан Пъшев.

Общото събрание на сдружението избра чрез гласуване Ревизионна комисия в състав: Елка Цветкова, Снежана Христова и Здравка Златева.

Приети бяха нови членове – Христинка Христова, Снежина Крумова, Йорданка Костова, Стоянка Христова, Пенчо Йорданов, Петя Йорданова и Пенка Банова. Сдружението е отворено за нови членове по всяко време на годината. Членският внос е 1 лев месечно.

От присъствие в организацията по тяхно желание по време на събранието бяха освободени Атанаска Иванова, Красимир Крумов, Анна Вълчева, Иванка Николова и Евтим Калинов, койте бе член на Управителния съвет. Това наложи избирането на Христинка Христова на негово място, което стана с гласуване.

Обсъдена беше програмата за Великденските празници.

Взе се решение да се организира Земляческа среща на 30 юни т.г., която да се проведе успоредно с честването на 125-годишнината от създаването на читалище „Зора – 1887” в село Горна Липница.

Взе се решение за присъединяване към инициативата „Да почистим България за един ден” под надслов „Да почистим Горна Липница”. С изготвянето на програма и план за действие се зае кметът на селото Юлко Палов

28 февр., 2012
 
left corner right corner