Ритуалното изкуство, като стил на творене

 

В основата на ритуалното изкуство, като начин на творене стоят следните идеи:

Артистът използва похватите на ритуала при създаването на своята творба, нейното излагане /представяне на публиката/ и бъдещото й движение във времето и пространството.

Конкретната творба е само външната изява на една концепция, ритуала по нейното създаване, излагане и бъдещо движение във времето и пространството е действителната и субстанция. Но всичко това е взаимосвързано и едното не може да съществува без другото.

Затова - изкуство и произведение на изкуството трябва да бъде не само конкретната творба, а и процеса на нейното създаване, излагане и бъдещото й движение във времето и пространството.

Действията на артиста - при създаването на творбата, нейното излагане и бъдещо движение във времето и пространството - трябва да имат символично значение.

От своя страна произведението на изкуството, разглеждано като горе описаната съвкупност, трябва да е насочено към постигане на определена и ясна обществено значима цел.

29 авг., 2013
 
left corner right corner