Решение на РИОСВ за инвестиционно предложение с възложител “БОРКО” ЕООД

 

РИОСВ - Велико Търново издаде на 16.06.2014 г. Решение ВТ–32-ПР/2014 г. за инвестиционно предложение “Изграждане на инсталация за производство на електроенергия с мощност 500кW чрез индиректно използване на биомаса” с възложител “БОРКО”ЕООД.

Решението предвижда да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционното предложение.

21 юни, 2014
 
left corner right corner