Ремонт на пътя между с. Горна Липница и с. Паскалевец

 

 

През втората половина на месец август 2009 г. Пътно Управление Велико Търново извърши ремонт на разбитите участъци от пътя между селата Горна Липница и Паскалевец. Възложител на ремонта бе Община Павликени. Машините използвани при ремонта домуваха на територията на с. Горна Липница – в ТПК „Наша Нива”.
Пътят с. Горна Липница – с. Паскалевец – с. Ресен  - с. Самоводене, със своите 35 км., е най-прекия маршрут до гр. Велико Търново. Все още остава много лошо неговото състояние между селата Паскалевец и Ресен, което значително затруднява пътуването до областния град Велико Търново.
 
В момента жителите и гостите на с. Горна Липница използват по-често, поради по-доброто и състояние, следните пътища за гр. Велико Търново:
 
с. Горна Липница – с. Долна Липница – с. Обидинение – с Стефан Стамболово – с. Ресен – с. Самоводене – гр. Велико Търново
 
и
 
с. Горна Липница – гр. Павликени – с. Михалци – с. Мусина – гр. Велико Търново.
 

 

07 септ., 2009
 
left corner right corner