Резултатите от обществения достъп до приложение № 2 за изграждане на инсталация за производство на eл. енергия от биомаса в с. Горна Липница

 

За да запознае местното население с намеренията на фирмата възложител, кметство Горна Липница публикува инвестционния проект на официалния сайт на селото. Информацията беше налична и в кметството. На 22.01.2014 година се проведе общоселско събрание с представители на фирмата възложител. Присъстващите бяха запознати с инвестиционното намерение и условията при изграждането и работата на инсталацията. Събранието протече много бурно, с изказани остри мнения, въпроси и опасения – насочени срещу изпълнението на инвестиционното намерение.

В края на януари в селото, беше сформирана Гражданска инициатива срещу изграждането на „Инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия чрез индиректно използване на биомаса от растителен и животински произход с мощност до 500 kW” в регулацията на селото.

Беше направена и подписка, в която своето решение „против” изграждането на инсталацията изказаха 344 души, като населението на селото наброява общо 538 души.

Жителите на Горна Липница се притесняват от следните фактори:

  1. Мястото, определено за строеж на инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия, се намира в регулацията на селото, на по-малко от 50 метра от домовете на хората.
  2. В инвестиционното намерение е предвидено на производствената площадка в открити силози да се складират 6350 т/годишно - царевичен силаж, силаж от цели растения, растителни отпадъци, плодове и остатъци от зеленчуци, листа, трева, отпадъци от животновъдни ферми, отпадъци от производство на хранителни продукти, хранителни отпадъци и др. Това неминуемо ще доведе до отделянето на неприятни миризми, замърсяване на въздуха и нарушаване на екологичното равновесие в района.
  3. Достъпът до инсталацията ще бъде изключително през населеното място. Транспортните средства, доставящи суровинни източници за производство на електрическа и топлинна енергия, ще използват уличната мрежа в селото и ще преминават покрай къщите на хората. Многотонните камиони представляват опасност за жилищни постройки и са предпоставка за тяхното напукване и разрушаване.
  4. Мястото на инсталацията за производство на електрическа и топлинна енергия е в северната - най-високата част на селото. Ветровете в Горна Липница са предимно северозападни и цялото село ще усеща неприятната миризма на биологични отпадъци.
  5. В последните 6 години село Горна Липница интензивно развива селски, екологичен и културен туризъм. Всяка година тук идват много гости и туристи от цял свят, привлечени от чистата природа на селото и селския начин на живот. Горна Липница е домакин и организира за четвърти пореден път единствената по рода си международна арт резиденция за модерно изкуство – Арт резиденция „Старото училище“. В резиденцията всяка година гостуват модерни артисти /художници, скулптури, фотографи, музиканти, визуални артисти и др./ от България и цял свят. Изграждането на подобна площадка, съхраняваща големи количества биологични отпадъци, ще се отрази пагубно върху визията на селото и ще отблъсне българските и чужди туристи и гости на селото. 
  6. Остана неизяснен въпросът в непрекъснатия производствен процес ще се използва ли вода, ще имали отпадъчни води и къде ще се заустват те? В селото има недостиг на питейна вода и използването на вода за производствени нужди ще доведе до воден режим за местното население.
  7. В инвестиционното намерение е записано, че най-близката защитена зона се намира на 10 км. и това е Защитена зона ЗЗ “Река Росица”, Код BG 0000609. Твърдение е невярно – най-близката защитена зона, намираща се на разстояние около 2 км., е ЗЗ „Студена река“, Код BG 0000233.
  8. Биогазът, който ще се съхранява в контейнери, при евентуална авария – пожар и др., представлява потенциална опасност за живеещите в непосредствена близост хора, а и за всички работещи в съседство служители на ЧППК”Наша нива”.
  9. Горе изброените факти не потвърждават твърдението на възложителя, че при изпълнението на инвестиционното намерение няма да има отрицателно въздействието върху околната среда и населението.

 

Сега Горна Липница чака решението на РИОСВ, гр. Велико Търново. Фирмата възложител „Борко” ЕООД предлага да не се прави ОВОС, защото замърсяването, което ще причини дейността на инсталацията, ще бъде минимално и няма да бъде извън допустимите норми.

Но жителите на Горна Липница се съмняват в това заради многото неизяснени въпроси и противоречива информация в инвестиционното намерение за изграждане на инсталацията и се страхуват, че няма кой да ги защити.

 

 

10 февр., 2014
 
left corner right corner