Проект „ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗДАНИЕ НА АРТ РЕЗИДЕНЦИЯ „СТАРОТО УЧИЛИЩЕ“ НА ТЕМА РИТУАЛНО ИЗКУСТВО – ВРЕМЕ И ПРОСТРАНСТВО“, финансиран по Програма BG08, „Културно наследство и съвременни изкуства“

 

В началото на май 2015 Читалище „Зора – 1887“ стартира проекта „ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗДАНИЕ НА АРТ РЕЗИДЕНЦИЯ „СТАРОТО УЧИЛИЩЕ“ НА ТЕМА РИТУАЛНО ИЗКУСТВО – ВРЕМЕ И ПРОСТРАНСТВО“. Той е финансиран по Програма BG08, „Културно наследство и съвременни изкуства“, Малка грантова схема „Представяне и достигане до широката общественост на съвременно изкуство и култура“ (www.culture-eea-bg.org) и е с продължителност дванадесет месеца.

Целта на проекта е да върне правенето на модерно изкуство и модерните творци към селото и народните вярвания и традиции и да даде възможност на местното население да се докосне и запознае с модерното европейско и световно изкуство.

Арт резиденцията, като форма за създаване на изкуство, ще събере за определен период от време артисти от различни националности и работещи в различни направления на изкуството, като им даде възможност да живеят и творят заедно.

Видовете изкуства, включени в резиденцията, са живопис, скулптура от дърво, фотография, визуални изкуства и инсталации, пърформанс, стенопис, музика и  късометражни филми. Към резиденцията работи и детска школа, която дава възможност на местни деца от всички етноси да работят заедно с утвърдени артисти от цял свят.

Арт Резиденцията и съпътстващите я събития са свободно достъпни и ще бъдат посетени от гости и туристи от цялата страна. Произведенията създадени по време на Арт резиденцията, под формата на пътуваща изложба ще посетят и 6-те най-големи града в България – София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Русе.  Това ще даде възможност на всички български и чужди граждани – творци, артисти, туристи, изследователи и др., да задълбочат знанията си в сферата на културното наследство и да вземат дейно участие в културния диалог между нашата и останалите страни.

Проектът ще допринесе за социалното включване на ромския етнос. Той ще има и положителен ефект върху креативността и удовлетвореност от живота на местното население.

Осъществяването на проекта ще спомогне и за популяризирането на Горна Липница като туристическа и културна дестинация, което ще има цялостен положителен ефект върху местното население. Ще се допринесе за икономическата активност на местното население, чрез възнагражденията за технически и помощен персонал, които са предвидени по проекта. 

Информация за дейностите и резултатите от проекта ще бъдат публикувани в интернет сайта на Арт Резиденция „Старото Училище“ - . http://oldschoolresidence.com/bg и интернет сайта на с. Горна Липница - http://www.gornalipnitsa.com

 

 

14 май, 2015
 
left corner right corner