Проблемите в с. Горна Липница се решават в Селския съвет

 

    На 1 декември 2007 година в село Горна Липница, община Павликени, беше избран Селски съвет. Това е инициатива на новоизбрания кмет на селото - Юлко Палов. Досега там решенията по важни и наболели въпроси са се вземали еднолично от кмета. След въвеждането на Селския съвет, всички съществени моменти, касаещи живота и благосъстоянието на хората в Горна Липница, се обсъждат на тези събрания. Първото беше проведено в края на декември миналата година, а второто - се състоя на 17 януари 2008 година. Селските съветници заседават един път месечно, а при нужда - и по-често.

Селският съвет е съставен от девет човека,

които, освен че са елита на селото, чрез различната си професионална реализация защитават адекватно интересите на всеки един, живеещ на територията на Горна Липница. Председател е кметът - г-н Палов, а останалите съветници са Александър Крумов, ръководител на местната земеделска кооперация, Елка Цветкова, председател на читалищното настоятелство, двама утвърдили се фермери в селото и двама пенсионери, които преди години са работели в обществената сфера.

         В момента Селският съвет в Горна Липница е

абсолютна новост

не само за община Павликени, но и за България. Данни за подобни съвети се срещат само в историята. По време на Руско-Турската война такъв е бил свикан в Ениджия, село в Източна Тракия, тогава населено с българи. Неговата цел е била организиране на военна отбрана от турските орди. По-късно, в средата на ХХ век, Селски съвет е бил създаден и в с. Ново Село, област Видин.

         Съветът в Горна Липница е колективен орган на местното самоуправление, на който се обсъждат всички проблеми, свързани с опазване на околната среда; здравната, социалната, образователната, културната и комунално-битовата дейност; с развитието на спорта и туризма, със селищното устройство и безопасността на движението и обществения ред в селото. Всеки един от членовете е подписал клетвена декларация, че ще отстоява правата на съселяните си. А организацията и дейността се определят и осъществяват съгласно приетия от Съвета Правилник.     

         Конкретно на проведените досега две срещи са се разисквали въпроси, които не търпят отлагане. А именно - проблемите с осветлението на селото, сметосъбирането, големият брой бездомни кучета по улиците, бедстващите жители на селото през зимните месеци. Бяха обсъдени и икономически въпроси за разработване на каменните кариери на територията на Горна Липница.

По думите на г-н Палов, като кмет и председател на Селския съвет, жителите на Горна Липница могат да са сигурни, че тяхното благоденствие ще е винаги на първо място.

 

 

 

06 февр., 2008
 
left corner right corner