Очаква се ремонт на републикански път "ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ-ПАТРЕШ"

 

През месец септеври 2008 г. бе направено искане от жителите на селата Горна Липница, Патреш и Долна Липница за ремонт на републикански път „Полски Тръмбеш - Патреш”. Въпросният път, преминаващ през трите села, е в много лошо състояние, като участъци от него са трудно проходими, поради големите дупки. Във връзка с искането за ремонт жителите на трите села организираха подписка, която беше внесена в Областно пътно управление Велико Търново от кмета на Горна Липница – инж. Юлко Палов.

В резултат на това и със съдействието на Областното пътно управление пътят е предвиден за ремонт през месец март 2009 г. За целта е изготвено задание за машинно изкърпване на пътната настилка в участъка от с. Долна Липница до с. Патреш. Ремонтните дейности ще започнат след одобрение на заданието от Национална агенция „Пътна инфраструктура”- София и при наличието на благоприятни атмосферни условия.
 

27 февр., 2009
 
left corner right corner