Откриване на изложбата „Ритуално изкуство – Време и Пространство“ на 15 януари 2016 г. в Галерия „Нюанс“, София

 

На 15 януари 2016 г. /петък/ в Галерия „Нюанс“, София ще се състои откриването на изложбата „Ритуално изкуство – Време и Пространство“. С нея ще бъдат представени творбите на участниците в шестото издание на Арт резиденция “Старото училище“ – артисти от България, Полша, Испания, Китай и Америка:

Hanna Ilczyszyn – Полша/ Белгия – Живопис

Yanyi „Sunny“ Jiang – САЩ/Китай – Живопис/Пърформанс

Domingo Pino – Испания – Визуални изкуства/Живопис

Brandi Martin – САЩ – Визуални изкуства

Пресиaна Шишева – България – Визуални изкуства

Мирян Колев – България – Музика

Trevor Knott – САЩ – Пърформанс/Живопис

Дамян Бумбалов – България – Живопис

Мартин Петров – България – Живопис

Пламен Петров – България – Визуални изкуства и инсталации

Христо Вълчев – България –Визуални изкуства и инсталации

Яна Кунева/Станислав Добрев – България- Визуални изкуства и инсталации

L.Y.R.A. – България – Ритуално изкуство

 

Изложбата ще продължи от 15 до 25 януари 2016 г.

Откриване: 15 януари /петък/ от 18 ч.

Място: Галерия „Нюанс“, София.

 

 

Проектът Организиране и провеждане на издание на Арт Резиденция „Старото Училище“ на тема „Ритуално Изкуство – Време и Пространство“ се финансира по програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

 

www.culture-eea-bg.org

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Читалище „Зора-1887” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмния Оператор на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“.
10 ян., 2016
 
left corner right corner