Откриване на изложбата „Ритуално изкуство – Време и Пространство“ на 1 март 2016 г. в Галерията на дружеството на художниците, Русе

 

На 1 март 2016 г. /вторник/ в Малка изложбена зала, Русе се откри изложбата „Ритуално изкуство – Време и Пространство“. С нея ще бъдат представени творбите на участниците в шестото издание на Арт резиденция “Старото училище“ – артисти от България, Полша, Испания, Китай и Америка:

Hanna Ilczyszyn – Полша/ Белгия – Живопис

Yanyi „Sunny“ Jiang – САЩ/Китай – Живопис/Пърформанс

Domingo Pino – Испания – Визуални изкуства/Живопис

Brandi Martin – САЩ – Визуални изкуства

Пресиaна Шишева – България – Визуални изкуства

Мирян Колев – България – Музика

Trevor Knott – САЩ – Пърформанс/Живопис

Дамян Бумбалов – България – Живопис

Мартин Петров – България – Живопис

Пламен Петров – България – Визуални изкуства и инсталации

Христо Вълчев – България –Визуални изкуства и инсталации

Яна Кунева/Станислав Добрев – България- Визуални изкуства и инсталации

L.Y.R.A. – България – Ритуално изкуство

 

 

Изложбата ще продължи от 1 до 14 март 2016 г.

Откриване: 1 март /вторник/ от 18.30 ч.

Място: Малка изложбена зала, ул. Борисова № 6

 

 

Събитията се провеждат в рамките на проект „Организиране и провеждане на арт резиденция „Старото училище“ на тема РИТУАЛНО ИЗКУСТВО – ВРЕМЕ И ПРОСТРАНСТВО“, финансиран по Програма BG08, „Културно наследство и съвременни изкуства“, Малка грантова схема „Представяне и достигане до широката общественост на съвременно изкуство и култура“.

 

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Читалище „Зора-1887” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмния Оператор на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“.

05 март, 2016
 
left corner right corner