Ново сдружение се грижи за доброто на Горна Липница

 

На 31 март т.г. в Великотърновски окръжен съд беше регистрирано „Сдружение за развитие на Горна Липница" - организация за осъществяване на дейност в обществена полза. Това е поредната инициатива на кмета на селото - Юлко Палов, осъществена със съдействието на юридическия консултант на кметството и управител на "ПИ.А.С. Кредере" - Димитър Палов. В сдружението участват 26 човека, като вратите са отворени за всеки, желаещ да членува там.

         Кметът разказа за целите и предмета на дейност на сдружението.

         То ще работи, за да защитава обществените интереси на хората от селото, ще развива потенциала и ресурсите на Горна Липница и региона. Негов приоритет е селското стопанство и в частност - биологичното земеделие и животновъдство. Ще защитава интересите на селскостопанските производители, хората със свободни професии и малкия и средния бизнес в с. Горна Липница.

         Не на последно място по значимост сред целите на сдружението се нареждат изработването на стратегии за опазване на околната среда от замърсяване, включително и управление на битовите отпадъци.

         Според Юлко Палов селото се нуждае от популяризиране пред български и чуждестранни инвеститори, които да помогнат за премахване на безработицата и повишаване стандарта на хората. Един от приоритети на новосформиранато сдружение е в тази насока. Не са забравени и социално слабите и тези, в неравностойно положение.

         Димитър Палов допълни още няколко акцента от целите на сдружението: да се развива образованието и обучението на територията на с. Горна Липница и региона; да съдейства за развитието на селото, като атрактивна туристическа дестинация; да опазва културно-историческото и етнографско наследство; да организира жителите за противодействие на всякакви форми на престъпност - битова, криминална, икономическа, с цел натиск върху престъпният контингент; да стимулира сътрудничество с населени места от чужбина и съдействие за създаването на контакти с други сходни по цели организации.

         Избран е и управителен съвет, който се състои от трима човека - Марийка Палова, Евгения Николова и Евтим Калинов.

         Първата инициатива, която Сдружението за развитие на Горна Липница ще организира, е кампания за набиране на средства за възстановяване на уникалния Селско-стопански музей в селото, неговото регламентиране и превръщането му в действащ музей.

11 апр., 2008
 
left corner right corner