На 24 март 2014 година в залата на Кметство Горна Липница се проведе събрание, свикано от фирма „Борко” ЕООД.

 

На 24 март 2014 година в залата на Кметство Горна Липница се проведе събрание, свикано от фирма „Борко” ЕООД. Целта беше презентация на инвестиционното им предложение за изграждане на инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия от биомаса от растителен и животински произход.

В залата присъстваха повече от 80 души от Горна Липница. Освен тях имаше и представители на РИОСВ, РЗИ, зам.-кмета на община Павликени – Харитон Харитонов, екологът на Общината – Ирена Генчева.

Събранието протече изключително бурно. Според организирания ред фирмата първо трябваше да направи своята презентация, но присъстващите не позволиха това да се случи – още в началото те изразиха своите мнения и становища относно изграждането на биогаз инсталацията в регулацията на Горна Липница. Всички заявиха, че не са съгласни с инвестиционното предложение и „не желаят съоръжението да се построи на територията на Горна Липница”. Отношение взе и председателят на ЧППК „Наша Нива” Александър Крумов. Той заяви, че представляваната от него кооперация няма възможност да предоставя зелена маса за производствени цели на фирма „Борко”.

След кратки, но бурни спорове, хората от Горна Липница напуснаха събранието. Фирма „Борко” направи презентация пред представителите на РИОСВ, РЗИ, община Павликени, кметът на Горна Липница Юлко Палов и председателят на инициативния комитет срещу биогаз инсталацията Драгомир Иванов. Той връчи на фирмата декларация, в която са отразени възраженията и опасенията на жителите на Горна Липница от изграждането на биогаз инсталацията.

В заключение представителят на РИОСВ заяви, че има противоречие между това, което фирма „Борко” презентира и написаното в инвестиционното им предложение. По негови думи, отговорните институции ще се произнесат с официално становище, когато липсват подобни разминавания във фактите.

26 март, 2014
 
left corner right corner