Бизнес вечеря в Горна Липница

 
На 29 май вечерта се проведе бизнес среща със спонсорството на Димитър Димитров, а организатор беше Кметство "Горна Липница".
Месец по-рано бяха разпратени покани до изявени обществени дейци, учени и бизнесмени, родени в селото, но живеещи в различни градове на страната. Поканени бяха повече от 50 души, сред които и кметът на община Павликени – Ангел Генов.
На срещата дойдоха почти всички поканени. Вечерята откри кметът Юлко Палов със слово, отразяващо дейността на кметството и Сдружение за развитие на Горна Липница. Специално внимание бе отделено на хората, които помагат за просперитета на Горна Липница.
Г-н Димитров, който повече от 30 години живее в Канада, но не е забравил родния си дом, поздрави присъстващите и ги прикани да помагат всеки според възможностите си, за да може Горна Липница да се възроди. На призива му се отзоваха земеделските производители Николай Серафимов, който дари 200 лв. за ремонт на храм „Св. Димитрий” и Друми Александров, който обеща, че ще дари 100 литра Раундъп за пръскане на гробищния парк, както и ще поеме разноските за ремонта на чешмата по пътя за с. Паскалевец.
Вечерта премина в разговори и танци.
 
30 май, 2010
 
left corner right corner